Blog

Kudy z nudy - Zámek Úsov: lovecko-lesnické muzeum
Zelená energie se má v 2020 podílet na spotřebě v ČR 16 % | Investiční Web

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS7.12.2021Dům kultury, Šumperk

CITRON – SUPI SE SLÉTAJÍ TOUR 20214.12.2021Dům kultury, Šumperk

SCREAMERS5.10.2021Dům kultury, Šumperk

KATAPULT17.9.2021Dům kultury, Šumperk

JIŘÍ KOLBABA: SEDM DIVŮ ISLANDU14.9.2021Dům kultury, Šumperk

ŠUMPERSKÝ HAFAN 202112.9.2021Vlastivědné muzeum, Šumperk

ARGEMA10.9.2021Dům kultury, Šumperk

MARIE ROTTROVÁ: LADY SOUL7.9.2021Dům kultury, Šumperk

ŠLÁGRPARÁDA: DUO JAMAHA4.9.2021Dům kultury, Šumperk

KAPITÁN DEMO6.8.2021PAVLININ DVŮR, Šumperk

Úsov Kam na výlet?

ÚsovPozoruhodný soubor památek tvoří mohutná středověká pevnost a barokní zámek na zalesněné výšině nad městem Úsovem, na dohled CHKO Litovelské Pomoraví. Úsov se nachází na Šumpersku v Olomouckém kraji.… více informací…

Úsov – Památník obětem 2. světové války

Úsov - Památník obětem 2. světové válkypamátník stojí na Náměstí Míru v Úsově, nese nápis „1939 -1945 Osvoboditelům“, byl vystavěn na začátku 90. let 20. století, památka místního významu více informací…

Úsov – kříž sv. Jiljí

Úsov - kříž sv. JiljíRokoková kamenická práce z roku 1764 a je součástí areálu kostela sv. Jiljí v Úsově. Sv. Jiljí patron kojení a kojících matek, tělesně postižených, žebráků, lesů a kovářů. Pro vlastnictví jednoho z… více informací…

Úsov – socha Panny Marie

Úsov - socha Panny Marie   Památka místního významu. Kamenická práce.   Panna Marie – je v křesťanství a islámu označována za matku Ježíše z Nazareta a snoubenku tesaře Josefa. více informací…

Úsov – kostel sv. Jiljí

Úsov - kostel sv. Jiljí    Historie kostela sv. Jiljí v Úsově sahá do doby tzv. Velké Moravy, kdy Moravskou zemí procházeli svatí bratři Solunští – Cyril s Metodějem. Dle pověsti se bratři Solunští v Úsově… více informací…

Úsov – Zajatecký tábor

Úsov - Zajatecký tábor   Bývalý zajatecký Tábor se nachází na ulici Podlesí s číslem popisným 185 v Úsově. Místní obyvatele budovu znají pod názvem „Německá škola“, která svému účelu také nějaký čas sloužila.… více informací…

Úsov – Židovská synagoga

Úsov - Židovská synagoga   Synagoga (z řeckého „synagógé“ – schromáždění, nebo hebrejského „bejt kneset“ – dům schromáždění nebo „bejt tfila“ – dům motlidby) je židovská motlidebna sloužící, kromě místa pro… více informací…

Úsov – rodný dům básníka a prozaika Vlastimila Artura Poláka

Úsov - rodný dům básníka a prozaika Vlastimila Artura Poláka   Rodný dům básníka a prozaika Vlastimila Artura Poláka najdeme v Úsově v židovské čtvti naproti židovské Synagogy. Na domě je i pamětní deska.  Vlastimil Artur Polák -… více informací…

Úsov – Památník padlým v 1. světové válce

Úsov - Památník padlým v 1. světové válce   První místo, kde památník stával, bylo před domem č. 51 na Náměstí Míru v Úsově, kde stával od roku 1918 (tento rok je zároveň i rokem zhotovení pomníku). Roku 1945 byl … více informací…

Úsovský hřbitov

Úsovský hřbitov   Hřbitov jako takový nemá svou vlastní historii – kromě „Památky zesnulých“. V Úsově se jedná o takovíto hřbitov v pořadí druhý. Původní, první, stával kolem kostela sv. Jiljí v Úsově. Po… více informací…

Úsov – dřevěný kříž na Křížové hoře

Úsov - dřevěný kříž na Křížové hořeKříž na Křížové hoře – dřevěný kříž vyrobený do podoby „Latinského kříže“ (nejužívanějšího kříže v západní křesťanské církvi) s plechovým vyobrazením Krista z 50. let 20. století. Křížová… více informací…

Úsov – Židovský hřbitov

Úsov - Židovský hřbitov   Židovský hřbitov je úzce spojen s vírou, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a že bude vzkříšen. Proto židé tělo zesnulého „ukrývají“ v bílém plátnu do země. Území hřbitova… více informací…

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Úsov

Zámek ÚsovPůvodně středověká hradní pevnost z 13. st. Za třicetileté války hrad vypálen. V 80. letech 17. st. důkladně opraven a mezi věže hradu byl vestavěn manýristický zámek. Později bylo na zámku zařízeno lovecko-lesnické muzeum. více informací…

Tvrz Dubicko

Tvrz DubickoTvrz z pol. 13. století vybudovaná Benedou z Dubicka, poškozená r. 1424 a zpustošená r. 1471. Pozůstatky tvrze jsou uchovány v sakristii kostela Povýšení sv. Kříže a v památkově chráněné hřbitovní zdi se dvěma opěráky. více informací…

Zámek Doubravice

Zámek DoubravicePrvní tvrz v obci je doložena roku 1382. Nová renesanční tvrz byla vystavěna v 16. stol. a v 18 stol. přestavěna na zámek. Od druhé pol. 19. stol využíván k různým komerčním účelům. více informací…

Hrad Mohelnice

Hrad MohelniceJiž před r. 1238 zde stávala tvrz nebo hrad, později označovaný jako Biskupský hrad, jehož zbytky jsou viditelné ve sklepních prostorách. Od 16. stol. zde byla umístěna fara a děkanství. Po roce 1957 objekt přestavěn pro potřeby Mohelnického muzea. více informací…

Tvrz Podolí

Tvrz PodolíRenesanční tvrz z r.1551. R.1622 tvrz získal olomoucký biskup František z Ditrichštejna, tvrz změněna v hospodářskou budovu a později v obyčejný obytný dům. Nad bočním vchodem zachovaný kamenný znak zakladatelů tvrze Kobylků z Kobylí a datum 1551. více informací…

Zámek Nové Zámky

Zámek Nové ZámkyZámeček byl postaven Lichtenštejny v roce 1690 na místě staršího loveckého zámečku. Ve třicátých letech 18. století byl přestavěn architektem Antoniem Beduzziem. Dnes zámek slouží jako ústav sociální péče. více informací…

Tvrz Šumvald

Tvrz ŠumvaldŠumvaldská tvrz se prvně uvádí v r. 1464. Za česko-uherských válek pravděpodobně zpustla, protože v r. 1492 se zmiňuje pouze tvrziště. Později však byla opět obnovena. V r. 1567 byl majetek spojen s panstvím Úsov. Tím tvrz ztratila funkci šlechtického sídla a zanikla. více informací…

Tvrz Řimice

Tvrz ŘimiceŘimice jsou prvně zmiňovány v r. 1281. V r. 1391 je poprvé zmiňována zdejší tvrz. Další zmínky o tvrzi jsou z let 1495 a 1497. Někdy v pol. 16. stol. byla renesančně upravena. V l. 1971-1973 byl proveden archeologický průzkum objektu č. p. 11. Obvodové zdi budovy zřejmě pochází z 14.-15. stol. více informací…

Zámek Žádlovice

Zámek ŽádloviceBarokní zámek na místě starší tvrze nechali vystavět v l. 1679–1705 Bukůvkové z Bukovky. Další majitelé, Mitrovští z Nemyšle, ho r. 1772 přestavěli v pozdně barokním slohu. Koncem 20. stol. byl zámek rekonstruován a dnes slouží jako SOU zemědělské. více informací…

Tvrz Červená Lhota

Tvrz Červená LhotaVes je poprvé zmiňována v r. 1407, kdy patřila bratrům Vítkovi a Zdislavu z Lhoty. Tvrz vznikla zřejmě až po r. 1507. Poprvé se připomíná r. 1558. Později se již neuvádí. Tvrz stávala v místě dnešního domu č. p. 5, v němž se dodnes dochovaly opěrné pilíře tvrze, ostění a část nápisu. více informací…

Zámek Červenka

Zámek ČervenkaV r. 1847 založen německými rytíři malý empírový zámek. V r. 1859 rytíři darovali zámek řádu redemptoristů, kteří budovu přestavěli na klášter. V letech 1860-1862 přistavěn kostel sv. Alfonse. V r. 1896 klášter rozšířen a zřízena střední škola. Později klášter zrušen. Dnes domov důchodců. více informací…

Tvrz Bílá Lhota

Tvrz Bílá LhotaValy zaniklé tvrze v zámeckém arboretu. Kdy a kým byla tvrz založena není známo, nevíme ani kdy a jak zanikla. Do dnešních dní zůstal pouze čtverhran valů později využívaný jako jízdárna. více informací…

Kostely, kapličky a sochy:

kostel sv. Jiljí

kostel sv. JiljíBarokní kostel v dominantní poloze nad centrem městečka Úsov. Postaven na místě starší stavby 1734 snad podle Hildebrandtova projektu. Později upravena atika na věži. Od roku 1945 využíván jen sporadicky. více informací…

synagoga

synagogaStavba z roku 1783 na místě starší budovy, nuceně demolované 1721. Ta nahradila 1688 původní dřevěnou modlitebnu. Náboženská obec, která spravovala rozsáhlou okolní oblast, zanikla po obsazení Sudet 1938. Po válce evangelický sbor, důkladně obnovena. více informací…

židovský hřbitov

židovský hřbitovRozlehlý hřbitov na severním okraji někdejšího úsovského ghetta, založený roku 1643. Téměř 1100 dochovaných náhrobků ze 17.–20. století. Západní část připojena roku 1820, po roce 1938 nejvíce zdevastovaná. Obnova po roce 2000. více informací…

kaple sv. Rocha

kaple sv. RochaKaple na návrší jihovýchodně od centra městečka Úsova. Postavena z vůle Anny z Lichtenštejna 1624 v manýristickém stylu jako pokus o odvrácení morové epidemie. Místo tradičních poutí (kolem 16. 8.), vyhořelo roku 1962, od té doby postupná obnova. více informací…

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaPrvní doklad o vsi Medlov pochází už z roku 1131. K původně gotickému kostelu sv. Petra a Pavla byla v v letech1502-1506 přistavěna renesanční věž, vysoká 26,5 m, která je dominantou obce i širokého okolí. více informací…

kaple sv. Panny Marie

kaple sv. Panny MarieKaple sv. Panny Marie v obci Dědinka je vysvěcená v roce 1927 a leží na darovaném pozemku. více informací…

kaple sv. Antonína Paduánského

kaple sv. Antonína PaduánskéhoKaple sv. Antonína Paduánského na návsi v Pískově z roku 1884. V roce 2005 pískovcové prvky restauroval Kostas Rizopulos. více informací…

kostel Povýšení svatého Kříže

kostel Povýšení svatého KřížeKostel Povýšení svatého Kříže v Dubicku je barokní architektura ze začátku 18. stol. navazující na raně gotickou stavbu, z níž se dochovalo původní kněžiště s kamenným sanktuářem a oknem ve východní zdi z 2. poloviny 13. stol. Jednolodní s jedním z nejstarších zvonů na Zábřežsku z r. 1476. více informací…

kaple sv. Linharta

kaple sv. LinhartaKaple sv. Linharta je zděná omítaná stavba obdélníkového půdorysu. Na vnější straně je polygonální. V průčelí po bocích vchodu dva pilastry. Boční křídla štítu zdobí štukový dekor. Ve vchodu kovová vrata s empírovou mříží. Kaple je chráněnou kulturní památkou od r. 1964. více informací…

kaple sv. Josefa

kaple sv. JosefaO historii kaple není příliš známo. Traduje se, že ji nechal postavit polesný Josef Chaloupský, údajně někdy kolem 16. stol. jako vděk za záchranu života před divou zvěří. Pravděpodobně však byla postavena až někdy v 2. nebo 3. třetině 19. stol. Dnes je udržovaná stavba krytá šindelovou střechou. více informací…

kostel sv. Jiří

kostel sv. JiříKostel vystavěn v gotickém stylu koncem 15. stol. Úpravami prošel roku 1615, barokní přestavbou r.1753. Rozsáhlou opravou prošel poč. 21. stol. Kostel obklopen vysokou zdí někdejšího hřbitova s barokní brankou. více informací…

kaple sv. Marka

kaple sv. MarkaSakrální stavba postavena v 2. pol. 18. stol. Dochované plastické prvky interiéru i vnější fasáda s výrazným volutovým štítem a nikou určenou pro sochu světce. Drobná církevní stavba obdélného půdorysu. Nepůvodní dvoukřídlé kovové vstupní dveře. V roce 2017 prohlášena za Kulturní památku. více informací…

Tipy z mistopisy.cz:

Zámek Úsov

Úsov je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Šumperk. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. více informací…

Hrad Mohelnice

Zbytky biskupského hradu najdeme v budově dnešního muzea na Kostelním náměstí v Mohelnici. Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary více informací…

Možnosti koupání

Podniková prodejna Jatky Vlček Úsov

Třebovská 56 789 73 Úsov

Telefon 732 614 787

Otevřeno

pondělí:ZAVŘENOúterý:7:00 až 16:30středa:7:00 až 16:30čtvrtek:7:00 až 16:30pátek:7:00 až 16:30Sobota:7:00 až 11:00neděle:ZAVŘENO

ZVEME VÁS NA MORAVU


Přijměte pozvání na Moravu, do půvabného kraje plného kulturních památek a přírodních krás.

Navštivte historická centra Moravských měst hrady, zámky , jeskyně, podniky, obchody , vodní plochy , zoo , restaurace a projedete se na cyklotrase . Ať zavítáte kamkoliv, vyberete si z pestré nabídky společenských a kulturních akcí v našem krásném kraji. Současně zde najdete informace o zelené energie v rámci moravských podniku, služby a nabídek jejich výrobku, Rady v oblasti bio potravin , životních situací , jednotlivých tras ,tipy na výlety , slevové kupony , služeb v oblasti prodeje a další služby.

Tyto informace se dozvíte na našem web morave.eu

http://www.morave.eu

Současně máme nový web obchodě.eu

Které obchody mají otevřeno a kde teď najdete zavřené dveře - Seznam Zprávy

http://www.obchode.eu/

Kostely

Olomoucký kraj

Celá ČRKraje Diecéze Nejbližší kostely Seznam s podrobnostmiSeznam dle okresů

kostel sv. Michaela Archanděla

Branná

kostel sv. Michaela Archanděla

Počet bodů programu: 0

Hnojice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Počet bodů programu: 6

kostel sv. Libora

Jesenec

kostel sv. Libora

Počet bodů programu: 0

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kokory

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Počet bodů programu: 0

kostel Narození Panny Marie

Konice

kostel Narození Panny Marie

Počet bodů programu: 0

klášterní kostel sv. Františka

Lipník nad Bečvou

klášterní kostel sv. Františka

Počet bodů programu: 0

Husův sbor

Litovel

Husův sbor

Počet bodů programu: 0

Husův sbor

Loštice

Husův sbor

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Tomáše Becketa

Mohelnice

kostel sv. Tomáše Becketa

Počet bodů programu: 0

Moravský Beroun

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Počet bodů programu: 0

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mostkovice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Vavřince

Nová Hradečná

kostel sv. Vavřince

Počet bodů programu: 0

dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Olomouc

dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Počet bodů programu: 0

Husův sbor

Olomouc

Husův sbor

Počet bodů programu: 0

kaple Božího Těla

Olomouc

kaple Božího Těla

Počet bodů programu: 1

kaple sv. Jana Sarkandra

Olomouc

kaple sv. Jana Sarkandra

Počet bodů programu: 0

kostel Českobratrské církve evangelické

Olomouc

kostel Českobratrské církve evangelické

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Kateřiny

Olomouc

kostel sv. Kateřiny

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Michala

Olomouc

kostel sv. Michala

Počet bodů programu: 0

modlitebna Bratrské Jednoty baptistů

Olomouc

modlitebna Bratrské Jednoty baptistů

Počet bodů programu: 0

pravoslavný katedrální chrám sv. Gorazda

Olomouc

pravoslavný katedrální chrám sv. Gorazda

Počet bodů programu: 0

kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Olomouc-Hodolany

kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Filipa a Jakuba

Olomouc-Nové Sady

kostel sv. Filipa a Jakuba

Počet bodů programu: 7

Olomouc-Nové Sady-Povel

kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Počet bodů programu: 3

kaple Cyrilometodějského gymnázia

Prostějov

kaple Cyrilometodějského gymnázia

Počet bodů programu: 0

kaple sv. Anny

Prostějov

kaple sv. Anny

Počet bodů programu: 0

kostel Povýšení svatého Kříže

Prostějov

kostel Povýšení svatého Kříže

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Cyrila a Metoděje

Prostějov

kostel sv. Cyrila a Metoděje

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Jana Nepomuckého

Prostějov

kostel sv. Jana Nepomuckého

Počet bodů programu: 0

modlitebna Českobratrské církve evangelické

Prostějov

modlitebna Českobratrské církve evangelické

Počet bodů programu: 0

modlitebna Sboru Církve bratrské

Prostějov

modlitebna Sboru Církve bratrské

Počet bodů programu: 0

kostel Českobratrské církve evangelické

Přerov

kostel Českobratrské církve evangelické

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí

Přerov

kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Vavřince

Přerov

kostel sv. Vavřince

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Petra a Pavla

Přerov-Penčice

kostel sv. Petra a Pavla

Počet bodů programu: 0

kaple sv. Floriána

Víceměřice

kaple sv. Floriána

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Michaela

Vrchoslavice

kostel sv. Michaela

Počet bodů programu: 0

kostel sv. Bartoloměje

Zábřeh na Moravě

kostel sv. Bartoloměje

Počet bodů programu: 0

Statek s vůní levandule. Do Bězděkova jezdí celé rodiny

S hospodařením neměli manželé Drlíkovi zkušenosti, tak se vše učili za pochodu. Dnes inspirují řadu dalších pěstitelů v republice. Nástup koronavirové krize uzavřel populární kavárnu, i po letním znovuotevření byl úbytek zahraničních turistů na jejím provozu patrný. 

Foto: levandulovakavarna.cz

Statek v malé obci Bezděkov, nedaleko známého hradu Úsov na Olomoucku, již z dálky voní levandulí. Právě ta místním políčkám vtiskla charakteristickou, fialovou barvu. „V roce 2014 jsme vysázeli 500 malých rostlinek levandule na část našeho prvního levandulového políčka. Rozhodli jsme se jít cestou ekologického zemědělství a druh levandule lékařské s chutnými a léčivými účinky nás přivedla na spojení s Levandulovou kavárnou, kde jsme mohli všechny produkty z levandule nabízet i našim zákazníkům,“ říká Lukáš Drlík, zakladatel Levandulového statku.

Navázal tak na rodinnou tradici. „Na statku v Bezděkově hospodařila naše rodina Drlíkova už dlouhou řádku let, my jsme jen trochu změnili směr k bylinkám a nejvíce z toho pak k levanduli. Hospodařit jsme se rozhodli, protože nejen že máme kladný vztah k přírodě, ale nebylo nám jedno, že nestíháme dělat práci, která nás na statku baví,“ podotýká Lukáš Drlík.

Učení za pochodu

Přesto pro něj a jeho ženu Veroniku byly počátky hospodaření spojeny s neustálým objevováním něčeho nového. „Co se týká zemědělství, tak jsme zkušenosti neměli žádné,“ usmívá se Lukáš Drlík a pokračuje: „Vše jsme se učili za pochodu, ale měli jsme kolem sebe naštěstí lidi, od kterých jsme mohli čerpat cenné informace, například od manželů Duškových z Výzkumného institutu z Olomouce.“ Předtím, než se usadil na rodinném statku, si vyzkoušel práci v zahraničí, na zaoceánských lodích a také na vedoucích pozicích v hotelech a restauracích.

Lukáš Drlík a jeho přítelkyně Veronika Pejšová. | Foto: levandulovakavarna.cz

Spíše než hledání nové tržní příležitosti ho k pěstování levandule přivedla snaha změnit dosavadní život. „Postarat se o statek byla ta první myšlenka, až pak následoval nápad s levandulí. Zaměstnání tvoří velkou část života a strávit jí tak, že z ní bude mít člověk dobrý pocit a k tomu dělat radost ostatním, to je v životě velká změna a výhra zároveň,“ oceňuje Lukáš Drlík.

Začít hospodařit bez předešlé praxe nebylo zrovna jednoduché. „Nejtěžší bylo dopídit se těch správných informací, těžké bylo financování prvních projektů a rozhodně také nebylo snadné obklopit se těmi správnými spolupracovníky,“ vzpomíná Lukáš Drlík.

Statek pro celou rodinu

Zpočátku si cestu na voňavý statek našly především ženy. „Ale časem se vše měnilo, je to i rozšiřujícím se sortimentem, který nabízíme. Například Levandulové pivo s levandulovými klobáskami teď táhne i pánské osazenstvo,“ popisuje Lukáš Drlík. Na statek tak nyní přijíždějí celé rodiny, které si tu užijí společný čas v přírodě na čerstvém vzduchu. 

Foto: levandulovakavarna.cz

V době když v Bezděkově s pěstováním levandule začínali, se snažili zjistit i další místa v Česku, kde se tato bylina pěstuje, aby se mohli podívat, jak se v tuzemských podmínkách levanduli daří. „Až na jednu výjimku jsme v tu dobu levandulové farmy nenašli. Dnes už je tomu jinak a je znát že jsme inspirovali mnohé další. A když někoho inspirujete, tak to vždy potěší,“ zmiňuje Lukáš Drlík a navazuje: „V začátcích jsme také objevili přímo ‚Levandulovou kavárnu‘ u našich sousedů na Slovensku, proto jsme se vypravili na výlet do Bratislavy, kde jsme kavárnu navštívili a měli i to štěstí mluvit s majiteli, které moc pozdravujeme…“

Rady dalším zájemcům o pěstování levandule nyní tvoří značnou část agendy, jíž se na statku věnují. „Od té doby, co jsme s pěstováním začali, se s dotazy na pěstování u nás v republice vyloženě roztrhl pytel. Vyřídili jsme už tolik telefonátů ohledně rad na pěstování levandule a spoustu návštěv na statku na to samé téma, že fialovou barvou se to v Čechách musí už přímo blýskat,“ pokračuje Lukáš Drlík s humorem.

Od čokolády po likér

I když je poptávka po levanduli od různých odběratelů velká, v Bezděkově svoji produkci nepěstují právě pro tyto účely. „Jelikož jsme spojili pěstování s provozem Levandulových kaváren a bister, pokrývá nám sklizeň tak akorát tu naši potřebu. Samozřejmě v současné době je náš sortiment už trochu rozmanitější, než byl na začátku, takže spolupracujeme s jinými šikovnými výrobci, kterým dodáváme našI levanduli a oni nám jí zapracovávají do jejich výborných produktů. Výsledkem jsou například zmíněné levandulové klobásy, levandulová čokoláda, levandulový likér, levandulové pivo a podobně,“ popisuje Lukáš Drlík.

Foto: levandulovakavarna.cz

Protože odbyt zboží závisí na provozu kaváren a bister, sledují nyní v Bezděkově pozorně, jak se budou dlouhodobě projevovat důsledky koronavirové krize. Ty okamžité je už samozřemě postihly. „Když nám vláda uzavřela všechny provozy, tak jsem první týden byl relativně v klidu a říkal jsem si, že nás v tom přeci nemohou jen tak nechat. Pak jsem znervózněl a zjistil, že mohou. Dnes jsme v období, kdy jsme si uvědomili, že se musíme spolehnout sami na sebe a rozhodně se nespoléhat na pomoc státu. Například naše bistro v Olomouci na náměstí, které cílilo na cizí turisty, opravdu citelně vnímá úbytek návštěvnosti. Oproti tomu náš altánek s občerstvením přímo u pole na jaře i v letní sezoně opravdu táhl… No, uvidíme, co přinese budoucnost,“ uvažuje Lukáš Drlík.

Změna dotací by pomohla krajině

Na rozdíl od jiných zemědělců nemusí na statku tak úzkostlivě sledovat srážky, kterých kvůli dlouhodobým suchům ubývá. „Naštěstí naše plodina není tolik náchylná na sucho, takže nejsme jedni z těch zemědělců, kteří jsou suchem hodně zastiženi. Nicméně to ale neznamená, že zde tento problém není a za nás jediný, kdo může s tímto stavem něco udělat, je naše vláda potažmo Ministerstvo zemědělství svými rozhodnutími, dotacemi a tlakem jednak na EU tak na naše zemědělce,“ zmiňuje Lukáš Drlík a navazuje: „Opravdu bychom měli co nejvíce pracovat na tom, aby dotace do zemědělství nekřivily trh a nepodporovaly tolik devastaci naší krajiny. Jsou zde první vlaštovky, zatím je toho ale opravdu málo.“

Foto: levandulovakavarna.cz

I do budoucna chce rozvíjet především „grunt“ v Bezděkově. „Je znát, že statek jako takový je nejenom základ našeho podnikání, ale zároveň také nejdůležitější  pro naši budoucnost a pro nás to nejzákladnější místo, které chceme nadále rozvíjet a kam chceme nadále investovat. Ať už do výrobních kapacit, tak také do servisu a agroturistiky,“ uzavírá Lukáš Drlík.

Dalibor Dostál

Poznejte Olomoucký kraj z výšky

Olomouckém kraji vás provedou stovky kilometrů turistických tras. Nádhernou horskou přírodu Jeseníků a starobylé památky Střední Moravy však můžete poznávat také z ptačí perspektivy. Jedinečné výhledy se nabízí z rozhleden Biskupská kupa, Zlatý chlum, Borůvková hora nebo Velký Kosíř.2,5/5 (2 hodnocení)rozhledna velký kosířNa Velkém Kosíři se tyčí zbrusu pětadvacet metrů vysoká rozhledna. Vyrostla na místě původní dřevěné vyhlídky, která byla kvůli špatnému stavu v roce 1939 zbourána. Z nové rozhledny se podíváte do okolí na Bouzovské vrchy i Nízký Jeseník. V okolí nejvyššího vrcholu Hané objevíte další zajímavá místa – v Čechách pod Kosířem se nachází zámek s nově otevřenou oranžerií a unikátním parkem i největší muzeum historických kočárů v České republice. K odpočinku láká lázeňské městečko Slatinice, kde se minerální prameny s obsahem sirovodíku využívají k léčebným procedurám už od 16. století. Zamířit lze také na romantický hrad Bouzovhrad Šternberk nebo na zámek v Náměšti na Hané.

Zoo OlomoucJedinou rozhlednu v České republice umístěnou v zoologické zahradě najdete na Svatém Kopečku. Z vyhlídkové věže se nabízí krásný výhled na zvířata, kterých žije v zoo přes tři sta druhů a pochází ze všech koutů světa. Mezi zajímavosti zoo patří také stále se rozvíjející safari, jehož nejnovějčí částí (otevřeno na jaře 2018) je pavilon Kalahari, kde spatříte surikaty nebo plazy. Současně vzniká Safari Amerika, které naváže na Euroasii. Rekonstrukci čeká také obří voliéru nazvanou Bábovka a pracuje se také na ukázce afrických mokřadů.

Biskupská kupaKrásnou horskou přírodu můýete z ptačí perspektivy obdivovat v JeseníkáchNejstarší rozhlednaBiskupská kupa, se nachází u Zlatých Hor. Kromě výstupu na kamennou rozhlednu byste neměli vynechat návštěvu Zlatých Hor se skanzenem, replikami středověkých hornických mlýnů a ukázkami rýžování zlata či nedávno otevřená Poštovní štola s modrými náteky na zdech.

Jedinečné výhledy do krajiny nabízí také rozhledna na Borůvkové hoře v Rychlebských horách, odkud dohlédnete až na Sněžku do Krkonoš. V Rychlebských horách, kde se nachází inejvětší síť trailů pro horská kola v České republice, objevíte kromě nedotčené přírody řadu historických a církevních památek, můžete se vydat k nádherným Nýznerovským vodopádům nebo navštívit zámek Jánský vrch v Javorníku s unikátní sbírkou dýmek.

Zlatý ChlumOblíbeným cílem turistů je také šestadvacet metrů vysoká rozhledna na vrcholu Zlatý chlum. Návštěvníky zde lákají nejen jedinečné výhledy, ale také množství tras a naučných stezek v okolí lázeňského města Jeseník. Vydat se můžete například na Rejvíz k největšímu rašeliništi na Moravě nebo po naučné stezce, na níž se seznámíte s historií Jesenicka i s osudem Vincenze Priessnitze, zakladatelem nejstarších vodoléčebných lázní na světě. Evropskou raritou zdejších lázní je venkovní balneopark, kde si může každý zájemce vodoléčebné metody vyzkoušet.

Pohled na nejvyšší moravskou horu Praděd se pak naskytne turistům, kteří zamíří na dřevěnourozhlednu na Háji u Šumperka. Nedaleko se nachází lázně Bludov, zdejší teplé prameny využívali již v 16. století pánové ze Žerotína. V Šumperku pak můžete navštívit expozici Čarodějnické procesy a v nedalekých Vikýřovicích můžete pro změnu obdivovat zajímavé exponáty v jediném Muzeu silnic v České republice.

Rašeliniště na Rejvízu

Revíz, označovaný znalci jako nejkouzelnější lokalita v Jeseníkách, je ideálním místem pro klidnou dovolenou. Horská osada je vhodná pro cykloturistiku, turistiku, běžky, procházky a houbaření.

Bikerské Rychlebské a Lipovské stezky

Jezdíte na horském kole a baví vás jízda po úzkých pěšinách? Pak právě pro vás jsou Rychlebské stezky a Lipovské stezky – traily pro horská kola, jejihž smyslem není dojet co nejdál a urazit co největší počet kilometrů, ale užít si jedinečnou krajinu Rychlebských hor a okolí Horní Lipové.

Rozhledna Háj u Šumperka

Rozhledna Háj u Šumperka je velmi krásná a znovu opravená rozhledna, ze které je nezapomenutelný výhled na Hanušovickou vrchovinu, Rychlebské hory, Šumperk, Hrubý Jeseník, Litovelské Pomoraví Orlické hory i Králický Sněžník.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích – stálá silniční expozice

Stálá expozice, zachycující vývoj silnic od nejstarších stezek až po dnešní moderní silnice, kde je možné vidět nespočet historických map, dobových dokumentů nebo vzácných fotografií.

Nýznerovské vodopády u Žulové

Rozhledna na Borůvkové hoře

Z vyhlídkové plošiny ve výšce 24 m se návštěvníkům nabízí nádherné výhledy na Rychlebské hory a roviny v sousedním Polsku. Nová stavba nahrazuje původní historickou rozhlednu z konce 19. století.

Unikátní balneopark v areálu Priessnitzových lázní

V Priessnitzových lázních v Jeseníku najdete evropskou raritu, balneopark, který se rozprostírá nad lázeňským areálem. Pojetí balneoparku navazuje na tradiční vodoléčebné metody Vincenze Priessnitze a rozvíjí jeho světově proslulou filozofii léčby vodou, sluncem a pohybem.

Jeseníky – hory, které si zamilujete

Jeseníky s podhůřím jsou horským rájem s mnoha přírodními, historickými i technickými poklady. V létě zde najdete stovky dobře značených tras jak pro pěší, tak pro cykloturistiku. Nejen vyhlášená střediska zimních sportů, ale i lázně, památky a kulturní akce jsou důvodem, proč je navštívit i v zimě.

Čechy pod Kosířem – jedno z největších hasičských muzeí

Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně v tehdejším Rakousku Uhersku, založené v r. 1820. Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších, ručně poháněných strojů, dále stříkaček taženýc

Rozhledna Velký Kosíř na Prostějovsku – nejvyšší kopec Hané

Rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m) a vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic. Vedle rozhledny je dřevěný přístřešek s ohništěm, kde si můžete za každého počasí odpočinout a opéct špekáčky. Rozhledna je od sezony 2018 opět přístupná.

Zoologická zahrada Olomouc – Svatý Kopeček

Rozhledna na Biskupské kupě - nejstarší rozhledna v Jeseníkách

Zoo chová více než 1700 kusů zvířat ve 350 druzích. Zoo nabízí možnost prohlídky vzácných druhů zvířat v pěti pavilonech a mnoha dalších výbězích a expozicích, okružní jízdu vláčkem nebo 32 m vysokou vyhlídkovou věž, kterou žádná jiná zoo nemá. V zoo pokračují další etapy výstavby rozlehlého safari.

Nýznerovské vodopády u Žulové

Nýznerovské vodopády se nacházejí v osadě Nýznerov u Žulové v údolí Stříbrného potoka. Jedná se o kaňonovitou soutěsku se skalními prahy vytvářejícími několik vodopádů a kaskád, kde se vlivem vymílání skály výřivým proudem vody vytvářejí jámy a obří hrnce různých tvarů až několikametrových rozměrů.

Naučná stezka Rejvíz k Velkému mechovému jezírku

Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci rozprostírající se v severovýchodní části Hrubého Jeseníku. Stezka v délce cca 3 km vede do středu největšího moravského rašeliniště k Velkému mechovému jezírku.

Expozice čarodějnických procesů

Stálá expozice v tzv. Geschaderově domě v Šumperku představuje přitažlivou formou nejtemnější období šumperských dějin – nechvalně proslulé inkviziční procesy z druhé pol. 17. století.

Rozhledna na Biskupské kupě – nejstarší rozhledna v Jeseníkách

Kamenná rozhledna na Biskupské kupě (891 m) je nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. Nachází se zde poštovna a ke 110. výročí zahájení činnosti poštovny vzniklo i příležitostné razítko.

Zlatorudné mlýny - za zlatou horečkou do Zlatých Hor

Rozhledna Praděd na nejvyšší hoře Moravy

Nejvyšší horou Moravy a zároveň nejvyšším vrcholem Hrubého a Nízkého Jeseníku je Praděd (1 492 m). Na jeho vrcholku stojí televizní vysílač s restaurací a rozhlednou. Horní plošina vysílače je nejvyšším (byť umělým) bodem v České republice.

Rozhledna Zlatý chlum

Rozhledna Zlatý chlum dominuje malému lázeňskému městečku Jeseník v Olomouckém kraji. Najdete ji na vrcholu stejnojmenného kopce v nadmořské výšce 875 metrů. Kamenná rozhledna má již za sebou dlouholetou historii, protože k jejímu prvnímu otevření došlo 3. září 1899.

Zlatorudné mlýny – za zlatou horečkou do Zlatých Hor

Středověký hornický skanzen na řece Olešnici u Zlatých Hor vám v místě zvaném Údolí ztracených štol nabídne k prohlídce repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století, časů největší slávy dobývání zlata ve zdejším kraji.

Zámek Jánský Vrch – největší sbírka dýmek v ČR

Zámek nad městem Javorníkem patří k nejzachovalejším objektům tohoto druhu v moravském Slezsku. Při prohlídce oceníte interiérové zařízení s bohatým mobiliářem i umělecké sbírky od renesance po biedermeier.

Zámek Čechy pod Kosířem

Zámek Čechy pod Kosířem

Spjatý zejména s působením rodu Silva-Tarouca a s pobytem vynikajícího českého malíře Josefa Mánesa. Zámek obklopuje jeden z nejcennějších zámeckých parků v ČR. Od roku 2016 je zámek otevřen veřejnosti.

21 turistických novinek, které vám v roce 2021 nesmí uniknout!

Vydáno 19. ledna 2021I když byl minulý rok velmi náročný, podařilo se dokončit řadu dlouhodobých rekonstrukcí, vytvořit nové expozice a připravit pro budoucí návštěvníky řadu dalších zajímavostí. Co si tedy zapsat do diářů a kam se letos vypravit? Přehled toho nejlepšího, co nás v roce 2021 čeká vám přináší Kudy z nudy.5/5 (4 hodnocení)

1. Otevření Severočeského muzea v Liberci

severočeské muzeum liberecSeveročeské muzeum v Liberci prošlo bezmála tříletou rekonstrukcí. Zatím je otevřeno jen virtuálně. Návštěvníkům se jeho prostory, které získaly moderní vzhled, otevřou pravděpodobně v únoru 2021. Těšit se můžete na zbrusu nové expozice uměleckých řemesel a průmyslu, kterým bude vyhrazeno celé jedno patro muzea. Nahlédnete tak do jednotlivých historických období, od starověku, přes středověk, renesanci a baroko až po současnost.

V přízemí bude nově k vidění instalovaný depozitář, aby mohli návštěvníci nahlédnout i do prostor, kam se běžně není možné dostat. Budou zde vystaveny předměty z různých fondů, například skla či uměleckého kovářství, a to formou depozitárního uložení, aby si návštěvníci udělali představu, jak to v něm vypadá.

Severočeské muzeum bylo založeno v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Vstupní schodiště nově střeží bronzové sochy lva a lvice z dílny známého českého výtvarníka Jaroslava Róny. Není to však žádná převratná novinka – se lvy se počítalo už v původním projektu z 19. století.


2. Královská mincovna v Kutné Hoře aneb centrální banka středověku

vlašský dvůrVlašský dvůr v Kutné Hoře proslavila ražba legendárních pražských grošů. Atmosféru středověku nyní do detailů přibližuje zcela nová expozice s názvem Královská mincovnaVlašský dvůr se dočkal rozsáhlé renovace expozice po dlouhých 13 letech!

Hlavním cílem expozice je vyprávět poutavý příběh dějin Vlašského dvora, který se dá bez nadsázky nazvat „českou centrální bankou středověku“. Expozice je rozdělena na tři tematické okruhy: dějiny stavby, proces výroby mince a Pražský groš. Zapomeňte však na zaprášené skleněné vitríny! Expozice plně využívá moderních vizuálních prostředků a technologií, jako je velkoplošná obrazovka nebo LED diodové osvětlení a svým konceptem si nezadá s nejmodernějšími muzejními expozicemi v Evropě.


3. Hrad Strakonice a maltézští rytíři

hrad strakoniceGenerální rekonstrukci dokončuje hrad StrakoniceMuzeum středního Pootaví. Naprostým unikátem bude nová expozice řádu maltézských rytířů, která vznikla v prostorách bývalé komendy maltézského řádu a její zkušební provoz začne již od února 2021. Komenda řádu sloužila od roku 1243 až do roku 1925.

V nových expozicích nebude chybět ani největší sbírka dud ve střední Evropě nebo výstavy motocyklů zbraní. Mezi další novinky bude patřit expozice textilnictví a průmyslová výroba značky ČZ. Své místo bude mít na strakonickém hradě také tradice loutkového divadla. Prvním návštěvníkům se otevře nejspíše v červenci 2021.

4. Hrad Helfštýn je jako nový

nový hrad HelfštýnHrad Helfštýn letos otevře již 6. března 2021. Milovníci hradní architektury budou moci obdivovat zcela zrekonstruované interiéry, včetně hradního paláce, jehož rekonstrukce po tři sezóny omezovala provoz hradu.

Po dvou stoletích chátrání, desítkách let hledání cesty záchrany a třech letech stavebních prací nabídne hradní palác z ochozu unikátní výhled do údolí Moravské brány. Po dvě staletí nebylo torzo paláce zastřešeno, což už ale neplatí. Palác se dočkal proskleného zastřešení, a navíc i několika schodišť a můstků, které propojily místa, kam lidská noha nevkročila po celá staletí. Těšit se můžete opět i na expozice uměleckého kovářství archeologické artefakty pocházející z výzkumu z minulých let, ale i kamenicko-sochařské články jako žebra, konzoly nebo svorníky.

5. Do Adršpašských skal už pouze s rezervací

Skalní město AdršpachOd dubna 2021 již nebude možné jen tak přijet na výlet do skalního města v Adršpachu. Městečko v klínu skal doufá, že tím zabrání přílišné návštěvnosti skal a přetížení silnic v okolí skalního města. Rezervace bude dostupná na oficiálním webu skalního města, zatím je rezervační systém ve fázi vývoje. Díky němu ale bude možné v budoucnu zakoupit vstupné do skal a získat i parkovací místo na konkrétní časové období.

Turisté se do skal vypravují od 18. století – tehdy několikadenní požár zničil okolní bujnou vegetaci a vynikla tak krása skvostných pískovcových útvarů. Od této doby tu začaly vznikat turistické stezky a horolezci postupně dobývali jeden skalní útvar za druhým. Z 18. století pochází také většina pojmenování místních skalisek. Mezi nejznámější patří Milenci, Starosta a Starostová, Homole cukru, Krakonošova lenoška, Džbán nebo Sloní náměstí.

6. Nové muzeum Svět Škodovek v Mrači

ŠkodovkaAutomuzeum Svět Škodovek mezi Mračí a Čerčany v Posázaví se otevře příznivcům automobilové techniky na jaře 2021. Naleznete zde prototypy závodních i užitkových vozů této oblíbené české značky, jde o největší ucelenou soukromou sbírku sportovních škodovek na světě!

V areálu muzea nahlédnete také do staré učebny autoškoly s kompletním stimulátorovým vybavením a mnoha dobovými pomůckami. Muzeum se také zabývá historií dopravního značení v Československu. Součástí areálu by měl být do budoucna také závodní okruh.


7. Zámek Vimperk pozve do muzea i na klasickou prohlídku

zámek vimperkZámek ve Vimperku prochází zevrubnou rekonstrukcí. Nově nabídne svým návštěvníkům muzejní expoziceMuzea Vimperska i klasickou prohlídkovou trasu zámeckými interiéry, které vyzdobí i vzácné vlámské tapiserie ze 17. století.

Návštěvníci se mohou těšit také na opravené nádvorní fasády i zcela nové návštěvnické zázemí. Zámecká prohlídková trasa bude ozvláštněna zrestaurovaným záklopovým stropem ze 17. století. Poprvé se na ni mohou milovníci památek vydat 1. května 2021.


8. Dokončení oprav barokního Clam–Gallasova paláce v Praze

clam-gallasův palácNa Starém Městě pražském probíhá generální rekonstrukce barokního Clam–Gallasova paláce. Vrcholně barokní podobu paláce vytvořil stavitel Tomáš Haffenecker podle návrhu vídeňského dvorního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu pro hraběte Jana Václava Gallase. Podle odborníků jde o jeden z nejlépe dochovaných šlechtických městských paláců na světě
Celková proměna paláce má být dokončena do konce roku 2021. V historicky cenné budově by měly vzniknout restaurace, vinárna i výstavní prostory. Plocha nádvoří, spolu s interiéry paláce, umožní konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, koncerty, divadelní stagiony apod.

9. Zpřístupnění katedrály svatého Bartoloměje v Plzni

chrám sv. BartolomějeKatedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží u nás bezpochyby patří k nejobdivovanějším dominantám západočeské metropole2. června letošního roku se gotický klenot opět otevře veřejnosti po náročné revitalizaci, a to i s novou půdní expozicí nad katedrálou, která je součástí vstupu na věž.

Věřící i turisté, kteří do katedrály po opravě přijdou, zaznamenají hlavně nové osvětlení, vyhřívané lavice, sociální zázemí a nově přístupné podkroví. V tomto prostoru, odkud budou moci lidé nahlédnout do gotického krovu, bude umístěna nová expozice o historii katedrály a historii zvonů.

10. Zámek Telč pootevře své brány

Zámek TelčTaké na zámku v Telči probíhá dlouhodobá rekonstrukce. Letos by se ale měla památka částečně otevřít. Návštěvníci by tak mohli spatřit novou expozici v 15 místnostech zámku, která je seznámí s místní historií a dovolí nahlédnout do kaple Všech svatých s náhrobky „otce Telče“ Zachariáše z Hradce a jeho první ženy Kateřiny z Valdštejna.

Trasa A nadále zůstává v péči restaurátorů, pokud to situace dovolí, telčští průvodci vás provedou trasou B, která ukazuje byt posledního majitele. Otevřít by se měla k 1. květnu2021.

11. Větrný mlýn na Kanciborku v Třebíči ožije

Větrný mlýn na Kanciborku_město TřebíčTřebíči se od jara 2021 otevře po opravě velmi zajímavá památka, kterou je větrný mlýn na Kanciborku. Starodávný větrný mlýn holandského typu pochází z roku 1836. Byl postaven v pro potřeby Budischowského závodu a mlela se v něm smrková i borová kůra na takzvané tříslo – to pak sloužilo koželuhům k čištění kůží.

Od jara bude na větrníku možnost prohlídky. V přízemí vznikne expozice koželužství s ukázkou mletítřísla a v prvním patře bude možné nahlédnout do nouzového bytu, který zde býval v letech 1929 až 1977.


12. Muzeum keramiky v Bechyni

muzeum keramikyMezinárodní muzeum keramiky bude nově umístěno v bývalém domě služeb v Bechyni. Nově bude v provozu po celý rok, návštěvníci zde naleznou menší stálou expozici keramiky.

Muzeum bude prostory využívat i pro krátkodobé expozice, které mají v budoucnu hostit třeba i výstavy designu, malby, soch nebo grafiky. První návštěvníci si prohlédnou nové expozice v září 2021.

13. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře dokončí opravy

Poutní kostel ŽďárObnova národní kulturní památky zapsané na Seznam UNESCO – poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře probíhá od roku 2018. Restaurátoři se zaměřují na obnovu exteriéru (fasáda, okna) i na interiéru památky (omítky, štuková výzdoba, mobiliář…).

Součástí projektu je i obnova poutní louky přiléhající ke kostelu. Místo se tak začíná měnit v poutní louku, čímž se navrací ke svému původnímu účelu. Práce by měly být hotové v průběhu letošního roku.

14. Nové muzeum náklaďáků Tatra v Kopřivnici

Slovenský Strelačervnu 2021 se otevře zcela nové Muzeum automobilů Tatra v Kopřivnici. Vzniká v hale bývalé slévárny na okraji továrního areálu Tatry. Kopřivnická automobilka má pro novou expozici připraveno sedmdesát veteránů či první vůz, který jel dakarskou rallye. Nová expozice se tematicky se zaměří především na nákladní vozy.
 Nový domov tu najde i vlak Slovenská strela, která dlouhou dobu stála před muzeem a dva poslední roky byla v rekonstrukci. Obnovený vůz bude také občas také jezdit v rámci takzvaných nostalgických jízd.


15. Rozhledna Cvilín v Krnově prokoukne

rozhledna cvilín: zdroj_ Info KrnovDo poloviny roku 2021 potrvá obnova cvilínské rozhledny. Kromě základů jsou dalšími problematickými místy venkovní přístupový ochoz včetně schodiště, betonové římsy, balkon, ztužovací ocelové pásy, střecha, vnitřní schodiště a zejména vyhlídková terasa, jejíž zděné zábradlí s cimbuřím není stabilní.

Dvacet osm metrů vysoká rozhledna na Cvilíně byla postavena v letech 1902 až 1903 podle projektu architekta Ernsta Latzela z iniciativy Moravskoslezského horského spolku a za velké finanční podpory knížete Jana II. z Lichtenštejna.

16. Na Pernštejně se otevře Vrchnostenská zahrada

PernštejnHrad Pernštejn patří mezi naše nejzachovalejší a nejznámější památky, avšak málokdo zná zdejší komplex pernštejnských zahrad pod jeho hradbami. Ty v roce 2020 prošly komplexní revitalizací a v sezóně 2021 se konečně otevřou turistům.

Okrasná zahrada získala svou původní podobu z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Nový prohlídkový okruh zahradou nabídne návštěvníkům možnost samostatné nebo komentované prohlídky, ale také klidovou zónu a procházky různé náročnosti včetně části přístupné návštěvníkům s omezenou mobilitou. V původně užitkové části zahrady bude umístěna expozice prezentující obnovené dílo zahradního umění se zaměřením na smyslové vnímání zahrady včetně jejího haptického modelu. Ke zlepšení standardu poskytovaných služeb přispěje i nová, na terase umístěná venkovní kavárna s vyhlídkou.

17. Vzkříšení dřevěného kostela v Gutech

kostel guty_zdroj npúŠikovným tesařům se podařilo dokončit repliku vyhořelého kostela v Třinci-Gutech. Kostel z 16. století shořel v roce 2017, když oheň úmyslně založili tři mladíci. V letních měsících roku 2020 se podařilo dokončit hrubou stavbu, od září pokračovaly práce na interiérech. Cílem všech zúčastněných bylo vytvořit takový mobiliář, který odpovídá tomu původnímu.

Znovu postavený kostel bude dokončený do května 2021, vysvěcení stavby a první bohoslužba by se měla konat dne 23. 5. 2021. Kostel bude oproti minulým letům dobře požárně zabezpečen, aby se neštěstí nemohlo opakovat.

18. Otevření pevnosti Dobrošov

Pevnost DobrošovV květnu roku 2018 začala plánovaná rekonstrukce pevnosti Dobrošov na Náchodsku. Opravy, které potrvají do června 2021 zahrnují tři podzemní sály, schodiště a výtah. Výletníci asi nejvíce ocení nové návštěvnické centrum, které nabídne přednáškový sál, občerstvení i sociální zázemí. Hotovo by mělo být do podzimu 2021.

Dobrošovská pevnost se začala stavět v září 1937, aby společně s dalším pohraničním opevněním chránila republiku proti nacistickému Německu. Do uzavření Mnichovské dohody o odstoupení pohraničních území Československa Německu v září 1938 ale pevnost nebyla dokončena.

19. Nové krypty a sklepení v klatovských katakombách

katakomby klatovyKlatovské katakomby chystají další novinky ve svých expozicích. Návštěvnická trasa se rozroste o dosud nevyužívané sklepy. Součástí prohlídek po dokončení rekonstrukce nově budou i krypty směrem k Divadelní ulici. Návštěvníci si prohlédnou nové exponáty i ostatky, které dosud nebyly vystavené. Nová expozice by měla být hotová do letní sezóny 2021.

Příprava nového prohlídkového okruhu nijak nezasáhne do běžného provozu katakomb, hlavní expozice zůstane nadále přístupná. Otevře se opět, jakmile to dovolí vládní opatření.

20. Pernštejnská rezidence na pardubickém zámku

Zámek PardubiceZámek Pardubice je stále v rekonstrukci, i když návštěvníkům zůstávají přístupné expozice archeologie, historická expozice Pardubice – příběh města a expozice skla. K těmto novým výstavám přibyde během roku 2021 další, která rozsáhlou obnovu završí.

Expozice s názvem Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách se začne budovat hned poté, co zámek na konci dubna 2021 opustí stavbaři. Její součástí budou například „mluvící obrazy“ Pernštejnů, které ožijí v přítomnosti návštěvníků, nebo animace stavebně historického vývoje pardubického zámku včetně 3D modelů. Expozice, která zároveň připomene 500. výročí Viléma z Pernštejna, by měla být hotova do konce roku 2021.

21. Novinky z Krkonošských hřebenů: Petrovka a nouzové přístřešky

útulny KrkonošeNa krkonošských hřebenech čekají letos návštěvníky nové stavby. Konkrétně se jedná o několik let restaurovanou Petrovu boudu, kterou se podařilo dokončit v květnu 2020, ale zatím se kvůli vládním nařízením nemohla otevřít návštěvníkům. Zčásti bude sloužit firemní rekreaci společnosti Unicorn, přístupná bude ale i veřejnosti, a to včetně ubytování.

Druhou novinkou jsou originální nouzové přístřešky, které pomohou přečkat v nouzi špatné počasí. Šest přístřešků měli za úkol vytvořit a zrealizovat studenti architektury z ČVUT. Jejich nápadité výtvory potkáte například u Bílého Labe, pod Dvoračkami, na Rýchorském kříži nebo soutoku řeky Mumlavy s Lubošskou bystřinou.

Další novinky, na které se letos můžete těšit

  • skokanské můstky harrachovHarrachově se podařilo po letech chátrání obnovit skokanské můstky K40, K70 a K90! Nyní můstky opět slouží českým reprezentantům.
  • Z rybích sádek na Bečově postupně vzniká jedna z největších vodních zahrad v republice. Rozšíří areál tamní botanické zahrady a poslouží i jako zásobárna rostlin mizejících z českých vod.
  • Klášterní zahrady v Emauzích se letos dočkají obnovy. V jižní zahrad mezi ulicemi Pod Slovany, Trojickou a Vyšehradskou, jsou drobné dřevěné stavby, které by měly být využity jako návštěvnické zázemí, vzniknout by tu měla i nová kavárna.
  • Na jaře 2021 se turistům otevře nová trasa Ludvíkovským skalním městem v Jeseníkách.
  • Další zajímavou novinkou bude dokončení rekonstrukce chaloupky Maxe Švabinského.
  • Po rozsáhlých opravách se otevře návštěvníkům v letošní sezóně klášter Osek. Restaurátoři vrátili budově někdejší lesk vysoce hodnotného barokního interiéru s vynikající malířskou a štukatérskou výzdobou.

Petrova bouda ve Špindlerově Mlýně

Petrova bouda leží na hřebenu Krkonoš u státní hranice s Polskem. První zmínka je z roku 1790, kdy na současném místě stávala letní chata. Osud boudy zpečetil požár, který vypukl 31. července 2011. V současné době je na hřebenech postavená nová Petrovka, otevřít by se měla v průběhu roku 2021.

Zámek Pardubice – perla města perníku

V zámku je umístěno Východočeské muzeum se stálou expozicí zbraní, pohlednic a rozsáhlou sbírkou českého skla. Za prohlídku určitě stojí raně renesanční sály s unikátními nástěnnými malbami. Dodnes se dochovalo původní opevnění s dělovými rondely.

Katakomby Klatovy – tajemství ukryté pod jezuitským kostelem

V Klatovech najdete raritu evropského charakteru – krypty pod klatovským jezuitským kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi, dnes známé jako klatovské katakomby. Podle plánů stavitelů se staly pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu, šlechty, vojska i měšťanů.

Pevnost Dobrošov u Náchoda – z důvodu rekonstrukce zavřeno

Rozestavěná dělostřelecká tvrz Dobrošov nedaleko Náchoda ve východních Čechách byla součástí Československého pohraničního opevnění z let 1935-1938. Tvrz měla palbou krýt náchodské údolí. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce je v letech 2019 – 2021 zavřeno.

Dřevěný kostelík v Gutech

V Gutech, městské části města Třince, stával dřevěný katolický kostel Božího těla z roku 1563 s katolickým hřbitovem. V noci z 1. na 2. srpna 2017 kostelík zničil požár. Od jara do podzimu 2020 se na místě shořelého kostelíka stavěla přesná replika. Dokončení všech prací je plánováno na květen 2021.

Vrchnostenská zahrada na hradě Pernštejn

Hrad Pernštejn patří mezi naše nejzachovalejší a nejznámější památky, avšak málokdo zná zdejší komplex pernštejnských zahrad pod jeho hradbami. Ty prošly komplexní revitalizací a od roku 2021 se otevřou veřejnosti.

Rozhledna Cvilín u Krnova

Rozhledna je v roce 2021 stále uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni

Mezinárodní muzeum keramiky bude od září 2021 umístěno v bývalém domě služeb v Bechyni. Do té doby probíhá náročná rekonstrukce. Nová pobočka AJG v Bechyni bude mít celoroční provoz

Větrný mlýn na Kanciborku v Třebíči

Starý mlýn na mletí třísla stojí ve čtvrti Stařečka. Byl postaven v roce 1836 pro potřeby Budischowského závodů a mlela se v něm smrková i borová kůra na takzvané tříslo. Od jara 2021 se poprvé otevře turistům.

Zámek Telč – klenot moravské renesance

Navštivte renesanční zámek v Telči, kde se natáčela celá řada pohádek. Nejznámější je bezesporu Pyšná princezna. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury.

Clam-Gallasův palác v Praze

Mohutná budova Clam-Gallasova paláce v Husově ulici na Starém Městě pražském leží na křižovatce důležité středověké spojnice Pražského hradu s centrem Starého Města, zvané též Královská cesta, a prastaré komunikace vedoucí k Vyšehradu.

Státní zámek Vimperk

Státní zámek Vimperk je památkovým objektem, který prochází rozsáhlou obnovou. Od sezóny 2021 bude turistům zpřístupněn jak okruh Dolní zámek, tak i okruh Horním zámkem, kde bude instalována nová prohlídková trasa, a expozice Muzea Vimperska.

Skalní město Adršpach – největší skalní město v České republice

Broumovský výběžek nabízí skvělé příležitosti k trávení aktivní dovolené. Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy, které fascinuje turisty a vandrovníky už od 18. století.

Strakonický hrad

Celá staletí stojí na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.

Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci prošlo mezi lety 2018 až 2020 nákladnou rekonstrukcí. Návštěvníkům se jeho zrekonstruované prostory, a nové moderní expozice otevřou v únoru 2021.

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Dominantou náměstí Republiky v Plzni je zcela určitě katedrála sv. Bartoloměje. Chrám je zřetelný již z dálky se svou téměř 103 m vysokou věží. Klenotem chrámu je Šternberská kaple z první poloviny 16. století, která sloužila jako rodinná hrobka.

Hrad Helfštýn nabízí návštěvníkům poučení i zábavu

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km. Je přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů „Hefaiston“ se stálou expozicí. Po dlouhé rekonstrukci je hrad s torzem renesančního hradního paláce opět zpřístupněn.

Automuzeum Svět Škodovek v Mrači

Automuzeum Svět Škodovek se zabývá všemi vozy značky Škoda. Naleznete zde prototypy závodních i užitkových vozů této oblíbené české značky, jde o největší ucelenou soukromou sbírku sportovních škodovek na světě. Veřejnosti se otevře na jaře 2021.

Nouzové útulny v Krkonoších

Nouzové přístřešky slouží v horách při nepřízni počasí zbloudilým turistům, kteří se nestihli schovat před bouřkou, vánicí, větrem nebo deštěm, jako úkryt na pár hodin nebo i přes noc. V Krkonoších jich najdete šest, většinou v blízkosti křižovatek turistických cest.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře – nahlédněte do královské mincovny

Jestlipak víte, co to byla „gysárna“, uhádnete, co se asi dělalo v „prenárně“, kdo to byl „prubíř“? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvíte v nové expozici „Královská mincovna“ v kutnohorském Vlašském dvoře.

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici

Technické muzeum Tatra dokumentuje a chrání obraz zrození a historického vývoje prvních dopravních prostředků v tehdejším Rakousko-Uhersku. Právě tady si uvědomíte, že dnes si život bez aut už ani nedokážeme představit.

Motorový železniční vůz Slovenská strela v Kopřivnici

Slovenská strela je unikátní železniční motorový vůz, jediná movitá národní kulturní památka v Moravskoslezském kraji. V současné době probíhá generální oprava, která potrvá až do roku 2020.

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum založené v roce 1894 spravuje stálé expozice v prostorách strakonického hradu a od roku 2008 také unikátní areál Vodního mlýna v Hoslovicích. V současné době prochází muzeum rozsáhlou rekonstrukcí. Otevřeny jsou jen aktuální výstavy, černá kuchyně a vyhlídková věž Rumpál.

Vaření s levandulí i bez ní, levandulové dezerty, nápoje a spousta dalších produktů…

Kouzelné a levandulí provoněné místo, které nemá nikde na světě obdoby. Nachází se přímo na náměstí v Úsově hned pod úžasným Úsovským zámkem. Vybere si zde každý, venku je stylová předzahrádka a pro vaše ratolesti je připraven dětský koutek.Výdejní okénko funguje.

Tel 604 744 534 Bistro Usov

Římskokatolická farnost Úsov

farní kostel

Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Římskokatolická farnost Úsov
farní kostel
Základní údaje
DěkanátZábřeh
Diecézearcidiecéze olomoucká
Provinciemoravská
Administrátor excurrendoR. D. Mgr. Petr Souček
Území farnosti
ÚsovKlopinaPoliceStavenice
Kontakt
AdresaZámecká 95 789 73 Úsov
E-mailfausov@ado.cz
Rejstřík evidovaných právnických osob
Databáze Ministerstva kultury České republiky
Údaje v infoboxu aktuální k 05/2017
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Římskokatolická farnost Úsov je územní společenství římských katolíků v děkanátu Zábřeh s farním kostelem svatého Jiljí.

Obsah

Historie farnosti[editovat | editovat zdroj]

Již ve 14. století byla v Úsově mýtná stanice a pod hradem vzniklo městečko s kostelem sv. Jiljí. Současný kostel byl postaven roku 1726 na místě původního chrámu.

Duchovní správci[editovat | editovat zdroj]

Administrátorem excurrendo byl k prosinci 2016 R. D. Mgr. Ing. Petr Šimara. Toho od července 2017 vystřídal R. D. Mgr. Petr Souček.

Bohoslužby[editovat | editovat zdroj]

KostelMístoBohoslužba (den)HodinaPoznámka
svatého MikulášePolicesobota 1x za 14 dní16.00 v zimě
16.30 v létě
filiální kostel
svatého JiljíÚsovneděle
středa
8.00
16.00 (zimní čas)/16.30 (letní čas)
farní kostel

Sto kilometrů chutí. Nová cyklotrasa zavede za lahůdkami Olomouckého kraje

Stále oblíbenější gastroturistika vedoucí po místech, kde vznikají oblíbené pochoutky, dostane v Olomouckém kraji zatím největší atrakci. Půjde o cyklotrasu Ochutnej Moravu na kole, sto kilometrů dlouhý okruh na pomezí Šumperska a Olomoucka, který nabídne celkem třináct zastávek, na nichž turisté najdou nejrůznější místní speciality.

ilustrační snímek

„Máme už video, chystáme mapu, herní kupon či magnetku. Cyklotrasa bude mít také své internetové stránky, kde budou další možné cíle či zajímavosti a rovněž možnosti ubytování, protože trasu bude dobré rozdělit na dva až tři dny,“ nastínila manažerka Mikroregionu Mohelnicko Jitka Macháčková s tím, že součástí projektu bude i vybudování nabíjecí stanice elektrokol v Úsově.

S nápadem, jak propojit místní producenty, přišli majitel Levandulového statku v Bezděkově Lukáš Drlík a majitel zábřežské rodinné konzervárny Olin Bezchleba.

„Inspirací byly vinařské trasy na jižní Moravě nebo polabské stezky. Protože tady nemáme víno ani dlouhou řeku, podél které se dá jet desítky kilometrů, tak jsem si řekl, že by bylo dobré propojit různé gastronomické cíle napříč regionem,“ shrnul Drlík, který celou trasu několikrát projel.

„Snažil jsem se maximálně využít cyklostezek, aby se trasa vyhnula pokud možno automobilové dopravě. Myslím, že se to z velké části podařilo,“ míní.

Na trasu se podle svých slov díval pohledem turisty. „Nabízí atraktivní okruh, kde nejde jenom o pochutiny, ale taky o spoustu dalších atrakcí, památek a turistických zajímavostí. K tomu vede nádhernou přírodou,“ popisuje.

Po cestě lze ochutnat džemy, uzené, müsli tyčinky i tvarůžky

Cyklotrasa začíná v Zábřehu, kde je také možné půjčit si kolo. Nedaleko je první cíl, rodinná konzervárna Olina Bezchleby Via Delicia, kde vyrábí paštiky, džemy a různé masové i ovocné či zeleninové speciality. Tuto zastávku lze nicméně na začátku vynechat a zařadit ji až na konec cyklotrasy.

Ze Zábřehu každopádně pojedou turisté do Leštiny, kde bude přichystána ochutnávka Krušova uzeného masa, dalším cílem je Brníčko s Ofčím statkem manželů Hrdličkových vyrábějících ovčí sýry. Atmosféru francouzské Provence proslulé obrovskými levandulovými poli pak cyklisté mohou zažít při návštěvě Levandulového statku v Bezděkově.

Mapa chystané stokilometrové gastroturistické cyklotrasy, která povede na rozhraní Šumperska a Olomoucka. Pro zvětšení klikněte.

Dál vede cyklotrasa do společnosti Úsovsko v Klopině, kde už řadu let vyrábějí ovocné müsli tyčinky, poté následuje zastávka v Troubelicích v tamní výrobně čokolády a poté dvě farmy s vlastní produkcí – Holubice u Medlova a Doubravský dvůr v Července.

„Myslím, že cyklotrasa pomůže návštěvníkům zorientovat se ve velké části regionu. Je vidět, že se dá připravit ucelený, propracovaný turistický projekt, který by měl přitáhnout lidi,“ hodnotí nápad

Mohelnici s Mírovem propojí cyklostezka - Šumperský a jesenický deník

spolumajitel Doubravského dvora Václav Osička.

Trasa láká i na památky nebo koupání

Nejnabitější program je pro cykloturisty připraven v Lošticích, kde jsou hned tři zastávky. Mohou zde navštívit Muzeum Olomouckých tvarůžků, proslulou Tvarůžkovou cukrárnu nebo neméně vyhlášenou Kavárnu a galerii U Lišky Bystroušky, kde si vedle dalších specialit mohou dát i tvarůžkovou zmrzlinu.

„Lidé tady mohou trávit volný čas na kole, navštívit řadu cílů a k tomu se občerstvit u místních výrobců potravin a pochutin. Myslím, že je to ideální kombinace všeho,“ pochvaluje si šéfka Tvarůžkové cukrárny Blanka Poštulková.

Za městem čeká výletníky areál spolku Ryzáček, který se zabývá hipoterapií a hiporehabilitací, s nabídkou zábavy pro děti i dospělé. Před koncem trasy pak ještě zbývá v Pobučí poblíž Zábřehu Kozí JZD s různými specialitami z kozího mléka.

Odborníci na cestovní ruch nový projekt chválí. „Je to ucelená nabídka v oblasti gastroturistiky s řadou dalších cílů, ať už historických památek, nebo atraktivních možností koupání. Rozhodně je to krok správným směrem. Věřím, že cyklotrasa bude velkým tahákem na turisty,“ okomentovala ředitelka Sdružení cestovního ruchu střední Morava Djamila Bekhedda.

Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomoucky-kraj-cyklotrasa-gastroturistika-ochutnej-moravu-na-kole-tvaruzky.A200226_535690_olomouc-zpravy_stk

Cyklotrasa :Úsov – Troubelice

Horní Pomoraví a Hanušovická vrchovina

Popis cyklotrasy : Cyklotrasa Úsov – Troubelice.
Náročnost: Lehká
Kolo:Silniční

Výškový profil cyklotrasy

Statistika cyklotrasy

Délka trasy12.2 km
Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“12.2 km (100 %)
Stoupání v úsecích6.7 km (55 %)
Klesání v úsecích5.5 km (45 %)
Maximální výška393 m n.m. („Lipinka,Veleboř“)
Minimální výška255 m n.m. („Troubelice“)
Převýšení138 m
Celkem vystoupeno výškových metrů113 m (sklon 1.7 %)
Celkem sestoupeno výškových metrů138 m (sklon 2.5 %)
Maximální sklon do kopce2.9 % (1.9 km v úseku Veleboř -> Veleboř,Lipinka)
Maximální sklon z kopce3.3 % (3 km v úseku Lipinka -> Lipinka,Nová Hradečná)

Reklama

Mapa cyklotrasy

Úsov - Troubelice - Výškový profil

Itinerář cyklotrasy

NázevVýškaZnačeníVzdálenostVystoupenoSestoupeno
Úsov, Obec  Úsov, Obec280 m n.m.1.8 km20 m0 m
Úsov,Klopina, Křižovatka/křížení  Úsov,Klopina, Křižovatka/křížení300 m n.m.0.5 km7 m0 m
Klopina, Obec  Klopina, Obec307 m n.m.2.2 km28 m0 m
Veleboř, Obec  Veleboř, Obec335 m n.m.1.9 km55 m0 m
Veleboř,Lipinka, Cyklo rozcestník  Veleboř,Lipinka, Cyklo rozcestník390 m n.m.0.3 km3 m0 m
Lipinka,Veleboř, Cyklo rozcestník  Lipinka,Veleboř, Cyklo rozcestník393 m n.m.0.3 km0 m8 m
Lipinka, Obec  Lipinka, Obec385 m n.m.3 km0 m98 m
Lipinka,Nová Hradečná, Křižovatka/křížení  Lipinka,Nová Hradečná, Křižovatka/křížení287 m n.m.2.2 km0 m32 m
Troubelice, Obec  Troubelice, Obec255 m n.m.

Zámecká restaurace a penzion Úsov

Zámecká restaurace

Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás přivítat na internetových stránkách Zámecké restaurace, která nabízí výběr specialit, jak kuchyňských, tak nápojových, které najdete v jídelním a nápojovém lístku. Dále jsme pro vás vytvořili malou fotogalerii, na které můžete vidět interiér restaurace. Prostory restaurace jsou vyhrazeny pro nekuřáky.

Náš šéfkuchař sestavil nabídku specialit od jednoduchých pokrmů, až po složité speciality, které pro vás připravujeme vždy s vysokým nasazením a láskou. Dále pro vás nabízíme speciality pro různé druhy oslav a akcí za přijatelné ceny.

Kapacita restaurace je 70 míst, v létě můžete využít venkovní terasu s příjemným posezením a výhledem na zámek, zde je kapacita 50 míst. V restauraci jsme schopni pro vás připravit jakoukoli akci, oslavu, svatbu, maturitní večírek, ples, raut a další druhy společenských akcí dle vašeho přání. Možnost objednání živé hudby.

Bližší informace vám rádi sdělíme na tel. 731 529 375, na emailu zamecka.restaurace.usov@seznam.cz, nebo přímo v restauraci na adrese:

Zámecká restaurace

Zámecká 213

789 73  ÚSOV

Těšíme se na vaši návštěvu.

Zámecká restaurace

ÚSOV

Olomoucký kraj, okres ŠumperkPočet obyvatel: 1 159Zobrazit na mapě.

Město Úsov se rozprostírá 8 km severovýchodně od Mohelnice. Město spravuje místní část Bezděkov u Úsov

ZÁMEK ÚSOV
Olomoucký kraj, okres Šumperk
Zobrazit na mapě.
Úsov je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Šumperk. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

MÍSTOPISNÝ PRŮVODCE
 
 


Kliknutím do mapy vyberte obec


 
Místopisný seznam obcí České republiky
Server Místopisy.cz Vám přináší ucelené informace o všech městech a obcích v České republice, kterých je v současné době 6 258. Jednotlivé zápisy jsou rozděleny do kategorií a přibližují historicky zajímavá a turisticky atraktivní místa, možnosti sportovního vyžití v obci a jejím okolí, přírodní zajímavosti, občanskou vybavenost obce a další informace. Stále jsou vkládány tzv. Body zájmu – místa, která stojí za zhlédnutí, technické zajímavosti či památky a další objekty. Kartičky Víte, že? Vám řeknou statistickou aktualitu, zajímavost, a nebo Vám představí kulturní akci konající se v obci.

zdroj mistopisy.cz

Levandulový statek Bezděkov

Levandulový statek Bezděkov - Home | Facebook

NAJDĚTE NÁS

Bezděkov 6Bezdekov U Usova, Olomoucký Kraj, Czech RepublicZobrazit trasu

Volat 604 744 534

Na statku v Bezděkově se za podpory celé rodiny úspěšně hospodaří již dlouhou řádku let. I v současné době se snažíme jít ve šlépějích prarodičů a vše kolem statku a zemědělství udržovat a rozvíjet. Daří se nám zde v pěstování česneku, jahod, z bylinek měsíčku, mátě, meduňce a nyní také naší levanduli.

Levanduli jsme za pomoci manželů Duškových z Výzkumného a šlechtitelského institutu v Olomouci vypěstovali v jejich dobře připravených podmínkách ze semínek. V roce 2014 jsme již 500 malých rostlinek vysázeli na část našeho prvního levandulového políčka, které se nám podařilo letos na podzim roku 2015 celé dosázet a máme tak naše políčko konečně celé levandulové.

Nedaleko Zábřeha vyrábí z levandule sušenky, víno i klobásy | Hospodářské  noviny (iHNed.cz)

V následujících letech plánujeme celé levandulové království, v podobě 5 hektarů levandulových polí, obklopujících Bezděkovský statek.

Většinu produkce z úrody zpracujeme pro naší kavárnu, farmářské trhy a část také pro odběratele.

Jsme také moc hrdí na to, že hned od počátku našeho snažení jsme se přihlásili k BIO certifikaci. Slovíčko BIO pro nás není až tak důležité, zato filozofie BIO jednoznačně.

Více o Levandulovém statku Bezděkov https://www.facebook.com/levandulovystatek/

www.levandulovakavarna.cz

Levandulový statek - Střední Morava

TIPY NA VÝLET USOV

Zde naleznete tipy na výlety pro okolí obce Usov. Tipy na výlet jsou generovány náhodně z bodů zájmů, které obsahují seznam památek, ale také poklidné výlety s dětmirodinné výlety či sportovní a turistické zajímavosti pro náročnější.

Podrobné třízení jednotlivých tipů na výlet můžete provést níže (pod fotogalerií) v sekci „V OKOLÍ OBCE MOHELNICE SE TAKÉ NACHÁZÍ“. Jednotlivé tipy na výlet pro obec Mohelnice a její okolí si můžete také zobrazit na podrobné mapě (přiblížením tlačítkem „plus“) a výběru zobrazení jednotlivých bodů zájmu – tzn. tipů na výlet.

Zobrazit obec Mohelnice na mapě. Kliknutím na logo (štít) bodu zájmu se zobrazí popisek.Zpět na stránku obce Mohelnice

HRADY

Hrad Mohelnice

Zbytky biskupského hradu najdeme v budově dnešního muzea na Kostelním náměstí v Mohelnici. Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary

Zobrazit Hrad Mohelnice na mapě.

PŘEHRADY, VODNÍ NÁDRŽE, RYBNÍKY

Pískovna Mohelnice

Pískovna Mohelnice je ve vzdušné vzdálenosti 3 km od obce Mohelnice.

Pískovna Mohelnice s dvěma jezery se nachází na sever od obce Moravičany a na východ od Mohelnic. Pískovna Mohelnice s čistou vodou je oblíbeným místem ke koupání.

Zobrazit Pískovna Mohelnice na mapě.

HRADY

Hrad Mírov

Hrad Mírov je ve vzdušné vzdálenosti 6 km od obce Mohelnice.

Mírov byl založen ve 13. století na skalnatém útesu, který obtéká potok Mírovka, vznikl jako biskupský lovecký hrad.

Zobrazit Hrad Mírov na mapě.

ZÁMKY

Zámek Úsov

Zámek Úsov je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Mohelnice.

Úsov je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Šumperk. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Zobrazit Zámek Úsov na mapě.

ARBORETUM, BOTANICKÁ ZAHRADA

Arboretum Bílá Lhota

Arboretum Bílá Lhota je ve vzdušné vzdálenosti 9 km od obce Mohelnice.

Arboretum v Bílé Lhotě, které je národní přírodní památka, se rozkládá na jižně orientovaném svahu na ploše necelých 3 ha. Nachází se zde asi 300 různých druhů a kultivarů dřevin,…

Zobrazit Arboretum Bílá Lhota na mapě.

JESKYNĚ

Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 10 km od obce Mohelnice.

Mladečské jeskyně se nacházejí na západním okraji obce Mladeč u Litovle v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín.

Zobrazit Mladečské jeskyně na mapě.

JESKYNĚ

Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Mohelnice.

Javoříčské jeskyně se nacházejí na střední Moravě asi 10 km západně od Litovle. Jeskyně se nacházejí v ostrůvku devonských vápenců v masívu vrchu Špraněk (538 m n. m.)

Zobrazit Javoříčské jeskyně na mapě.

ZŘÍCENINY

Zřícenina hradu Radkov

Zřícenina hradu Radkov je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Mohelnice.

Rozlehlá zřícenina hradu Radkov a předhradí (sídliště) se nacházejí na dlouhé ostrožně nad Třebůvkou, asi 1 km severně od obce Radkov, nedaleko Moravské Třebové.

Zobrazit Zřícenina hradu Radkov na mapě.

SKI – LYŽAŘSKÝ AREÁL

Lyžařský areál Kladky

Lyžařský areál Kladky je ve vzdušné vzdálenosti 15 km od obce Mohelnice.

Lyžařský areál Kladky najdete za obcí Kladky v malebném prostředí přírodního parku Kladecko obklopeném lesy

Zobrazit Lyžařský areál Kladky na mapě.

ROZHLEDNY

Rozhledna Brusná

Rozhledna Brusná je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Mohelnice.

U obce Bludov, která se nachází na jihozápadním okraji Hanušovické pahorkatiny, zhruba 5 km od Šumperka, na kótě Brusná (364 m), byla v roce 2015 zpřístupněna zajímavá turistická rozhledna.

Zobrazit Rozhledna Brusná na mapě.

ZÁMKY

Zámek Moravská Třebová

Zámek Moravská Třebová je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Mohelnice.

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.

Zobrazit Zámek Moravská Třebová na mapě.AQUAPARK

Aquapark Moravská Třebová

Aquapark Moravská Třebová je ve vzdušné vzdálenosti 19 km od obce Mohelnice.

Moderní Aquapark v Moravské Třebové disponuje bezbariérovým přístupem. Rekonstrukcí zde vznikl plavecký bazén, který má 4 samostatné plavecké dráhy.

Zobrazit Aquapark Moravská Třebována mapě.

ROZHLEDNY

Rozhledna Pastýřka

Rozhledna Pastýřka je ve vzdušné vzdálenosti 19 km od obce Mohelnice.

Rozhledna Pastýřka se hrdě tyčí na vrchu Pastvisko (516 m) zhruba 2 km jižně od Moravské Třebové a 12 km východně od Svitav. Rozhledna z roku 2009 byla postavena na místě vyhlídkové věže, zničené v roce 1916.

Zobrazit Rozhledna Pastýřka na mapě.

SKI – LYŽAŘSKÝ AREÁL

Lyžařský areál Zborov Háječek

Lyžařský areál Zborov Háječek je ve vzdušné vzdálenosti 19 km od obce Mohelnice.

Lyžařský areál Zborov Háječek se nachází v obci Zborov, která leží severně od města Zábřeh.

Zobrazit Lyžařský areál Zborov Háječekna mapě.AQUAPARK

Aquacentrum Šumperk

Aquacentrum Šumperk je ve vzdušné vzdálenosti 21 km od obce Mohelnice.

Aquacentrum s krytým bazénem a letní koupalište v Šumperku – Bratrušák nabízí širokou škálu zážitků a sportovních možností včetně finské sauny.

Zobrazit Aquacentrum Šumperk na mapě.

SKANZEN

Skanzen Příkazy

Skanzen Příkazy je ve vzdušné vzdálenosti 22 km od obce Mohelnice.

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, v místním nářečí nazývaný též Hanácké skanzen, se rozkládá přímo v obci Příkazy u Olomouce. Základem skanzenu je původní hanácký grunt s domem okapové orientace a několika hospodářskými stavbami.

Zobrazit Skanzen Příkazy na mapě.

ZŘÍCENINY

Zřícenina hradu Náměšť na Hané

Zřícenina hradu Náměšť na Hané je ve vzdušné vzdálenosti 22 km od obce Mohelnice.

Zakonzervovaná zřícenina náměšťského hradu stojí na ostrožně nad pravým břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov

Zobrazit Zřícenina hradu Náměšť na Hané na mapě.

DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE

Dřevěná kaple v Pasece

Dřevěná kaple v Pasece je ve vzdušné vzdálenosti 23 km od obce Mohelnice.

Dřevěná kaple se nachází skrytá v lese v areálu Odborného léčebného ústavu Paseka v blízkosti stejnojmenné obce.

Zobrazit Dřevěná kaple v Pasece na mapě.

ARBORETUM, BOTANICKÁ ZAHRADA

Arboretum Borotín

Arboretum Borotín je ve vzdušné vzdálenosti 28 km od obce Mohelnice.

Arboretum se nachází v obci Borotín, která leží na Boskovicku v oblasti Malé Hané. Borotínské arboretum se začalo budovat počátkem 80. let 20. století.

Zobrazit Arboretum Borotín na mapě.

DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE

Dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého v Klepáčově

Dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého v Klepáčově je ve vzdušné vzdálenosti 31 km od obce Mohelnice.

Dřevěný roubený kostelík, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, byl postaven v roce 1783. Původně to byla soukromá kaple postavená obcí Klepáčov

Zobrazit Dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého v Klepáčově na mapě.

UNESCO

UNESCO – Olomouc

UNESCO – Olomouc je ve vzdušné vzdálenosti 31 km od obce Mohelnice.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000.

Zobrazit UNESCO – Olomouc na mapě.NEJVYŠŠÍ VRCHOL

Jeřáb (1003 m)

Jeřáb (1003 m) je ve vzdušné vzdálenosti 32 km od obce Mohelnice.

Jeřáb je nejvyšší vrchol a zároveň jediná tisícovka Hanušovické vrchoviny. Vrchol je zalesněn především smrkem, místy jsou paseky, umožňující částečné výhledy.

Zobrazit Jeřáb (1003 m) na mapě.ZOO, MINIZOO, AKVÁRIUM

ZOO Olomouc

ZOO Olomouc je ve vzdušné vzdálenosti 34 km od obce Mohelnice.

Velice oblíbená ZOO Olomouc se nachází na Svatém Kopečku. Specializuje se na chování afrických kopytníků, ale najdete i zde velké množství severských zvířat, šelem a mořská akvária, kde nechybí žraloci.

Zobrazit ZOO Olomouc na mapě.NEJVYŠŠÍ VRCHOL

Suchý vrch (995 m)

Suchý vrch (995 m) je ve vzdušné vzdálenosti 34 km od obce Mohelnice.

Vrchol Suchý vrch se tyčí v Bukovohorské hornatině na jihovýchodním konci Orlických hor.

Zobrazit Suchý vrch (995 m) na mapě.

PŘEHRADY, VODNÍ NÁDRŽE, RYBNÍKY

Přehrada Boskovice

Přehrada Boskovice je ve vzdušné vzdálenosti 35 km od obce Mohelnice.

Vodní nádrž Boskovice na vodním toku Bělá byla dokončena v roce 1990. Nádrž slouží také jako protipovodňová ochrana. V 90. letech byla instalována malá vodní elektrárna. Díky vodárenským účelu jsou vodní sporty, rybolov a splouvání zakázané. Hráz je dlouhá 305 m, vysoká 42,5 m.

Zobrazit Přehrada Boskovice na mapě.

ROTUNDY

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové je ve vzdušné vzdálenosti 37 km od obce Mohelnice.

Rotunda sv. Kateřiny, kterou najdeme na okraji města Česká Třebová směrem na Skuhorv, pochází zřejmě z počátku 13. století.

Zobrazit Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové na mapě.

UNESCO

UNESCO – Litomyšl

UNESCO – Litomyšl je ve vzdušné vzdálenosti 45 km od obce Mohelnice.

Zámek a zámecký areál v Litomyšli byli na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1999.

Zobrazit UNESCO – Litomyšl na mapě.

ÚSOV – HISTORIE

Zámek Úsov – jedinečná atmosféra loveckého muzea | Cestopisy
ÚSOV
 
První písemná zmínka o Úsově je z roku 1260, kdy je majitelem hradu olomoucký purkrabí Jiljí ze Švábenic. Za vlády Karla IV. se zde nacházela stanice pro vybírání mýta, což svědčí
o obchodním významu obce i cesty, která tudy procházela. Úsov se stal hospodářským centrem regionu a tak zde byl roku 1519 založen i špitál. Rozvoj obce měl za následek založení panského dvora, pivovaru, chmelnice, dvou mlýnů a čtyř rybníků. Úsovští měli právo na tři výroční a jeden týdenní trh, směli volně prodávat maso a chleba a obdrželi monopol na prodej soli v okolních obcích. Na růst ekonomiky měli vliv i zdejší Židé, kteří se zabývali zahradničením a namísto roboty dodávali panstvu na hrad potřebné koření.
Z hrůzyplných následků třicetileté války se celá Evropa vzpamatovávala po celá desítiletí a tento stav se nevyhnul ani úsovskému kraji. Koncem 17. století se však situace natolik znormalizovala, že je v Úsově otevřena farní škola a ekonomickým přínosem se stává rozvoj místní těžby železné rudy. Po zrušení poddanství v roce 1848 význam Úsova upadá a obec se stává součástí politického okresu Zábřeh a soudně náleží k Mohelnici. Na úsovském zámku byla 3. října 1852 otevřena dvoutřídní lesnická škola, která však byla roku 1867 přemístěna na hrad Sovinec.
Roku 1885 přenáší správa úsovského panství na Nové Zámky a obec pak zůstává bez pivovaru, mlýna a bez možností jakékoliv průmyslové výstavby.
V poválečných společensko-hospodářských změnách došlo roku 1952 k založení JZD, které se však brzy rozpadlo a další jeho založení se konalo až za čtyři roky. Od roku 1974  je v Úsově sídlo zemědělského integrovaného družstevního agrokomplexu a to se  v roce 1982 pod názvem „JZD Úsovsko“ přesunuje do Klopiny. Od roku 1992 má Úsov opět statut města. Nejvýznamnější stavební památkou je v Úsově hrad, děkanský kostel s krásnými freskami Jana Kryštofa Handkeho, socha sv. Jana Nepomuckého u zámku, barokní kaple sv. Rocha z roku 1624, synagoga a židovský hřbitov.
Původní úsovská tvrz byla roku 1241 vypálena Tatary, avšak deset roků nato již zde stojí kamenný hrad, který má všechny znaky francouzského kastelu. Od roku 1276 byl Úsov zeměpanským zbožím a král Jan Lucemburský jej dal do zástavy pánům ze Šternberka, král Václav IV., potvrzuje přidělení hradu pánům z Vlašimi, Vladislav II. Jagelonský dal hrad Ladislavu z Boskovic, jehož dcery přenesly majetek věnem rodu bohatých Lichtenštejnů.
Jan II. z Liechtensteinu zde roku 1900 instaluje přírodovědecko-lesnické muzeum, kam umístil rodové lovecké trofeje z Evropy, Asie a Afriky. Od roku 1945 je pak hrad majetkem státu.
Obec Úsov po celá staletí sdružovala obyvatele tří národností – české, německé a židovské.
Po třicetileté válce bylo mezi ulicemi vedoucími k Polici a ke Klopině založeno ghetto, které představuje dodnes výrazný urbanistický celek. Svůj zlatý věk prožívala úsovská židovská obec počátkem 19. stol., kdy její obyvatelé představují zhruba čtvrtinu zdejší populace. Postupem času se však jejich počet snižuje a konec nastal roku 1942 odvezením všech místních Židů do koncentračních táborů. Židovskou obec dnes již připomíná pouze několik domů ghetta, hřbitov
s cennými náhrobky a synagoga.
V Úsově se narodil jazykovědec Slavomír Utěšený, německy píšící básník Vlastimil Artur Polák, působil zde jako učitel vlastivědný pracovník a historik Stanislav Makas a literárně byl činný  též úsovský rabín Dr. Mardochai Duschak.